نام: محدثه اسحاقی نیموری
دانشکده: فنی و مهندسی
گروه: برق
مرتبه علمی: استادیار
آدرس ایمیل: e s h a g h i @ i a u n s . a c . i r
آدرس: دانشگاه آزاد نوشهر - کدپستی: 4651141433

سوابق تحصیلی

مقطع:
رشته:
نام دانشگاه:
کشور:
سال اخذ مدرک:
دکترا
برق الکترونیک
دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم وتحقیقات تهران
ایران
1388
کارشناسی ارشد
برق الکترونیک
دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
ایران
1386
کارشناسی
برق الکترونیک
دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
ایران
1384

سوابق اجرایی

عنوان
سازمان
شروع
پایان
مدیر گروه برق
دانشگاه آزاد اسلامی
اسفند 1387
شهریور 1390
عضو هیئت جذب هیئت علمی منطقه 3
دانشگاه آزاد اسلامی- کمیته جذب منطقه 3
مهر 1389
تیر 1390

جوایز و افتخارات

عنوان
سال
رتبه اول در مقطع کارشناسی
1384
عنوان دانشجوی برتر دانشگاه
1386
رتبه دوم در مقطع کارشناسی ارشد
1386


مقالات در نشریات

عنوان مقاله
نام نشریه
سال انتشار
شماره جلد
شماره صفحه
آشکارساز فعال صوت با استفاده از Teager energy operator
کنفرانسNEEC2008
1385
2
30
الگوریتم جدیدآشکارساز فعال صوت(VAD) بر مبنای.....
کنفرانسNEEC2008
1385
1
49
آشکارسازگفتار با استفاده از تبدیل بسته موجک و teager energy operator
کنفرانس مهندسی برق
1386
1
20
استفاده از شبكه ی عصبي براي پيش بيني روند هفتگي شاخص بازار بورس ايران
کنفرانس DEA2010
1388
2
1
بهینه سازی مصرف انرژی برق درسيستم هاي پردازش گفتار با استفاده......
کنفرانس بهينه سازي مصرف انرژي برق
1388
1
25
فلسفه پوشش در اسلام
کنفرانس زن حجاب عفاف
1389
1
7
آشکارسازي و رديابي خودکار اهداف متحرک با استفاده از ویژگی­های مقیاس نامتغیر
مجله علمی پژوهشی رایانش نرم و فن آوری اطلاعات
1391
3
7
بررسی نقش اصلاح الگوی مصرف در اقتصاد مقاومتی
کنفرانس اقتصاد مقاومتی
1394
4
45

تحقیقات

عنوان
بررسی و مقایسه بازار های مالی، با استفاده از شبکه های عصبی.پيش بيني روند هفتگي شاخص بازار بورس ايران با استفاده از شبكه ی عصبي مصنوعي
پردازش تصوير: قطعه بندي تصاوير و بهینه سازی تصاویر.آشکارسازي و رديابي خودکار اهداف متحرک با استفاده از ویژگی­های مقیاس نامتغیر
پردازش صوت: آشکارسازی و غني سازي سيگنالهاي گفتار.بهبود کیفیت گفتار با استفاده از رو ش تنک

مقالات علمی

Title
Authors
Publication Date
ENHANCING THE TIME-FREQUENCY REPRESENTATION OF SIGNALS
m.eshaghi,....
8/22/2007
Conference
12th International CSI Computer Conference (CSICC'07)
Journal
Volume
Issue
Pages
Publisher
Description
A New Algorithm for Voice Activity Detection Based on Wavelet Packets
m.eshaghi,...
7/29/2008
Conference
5th International Workshop on Signal Processing and its Applications(WOSPA)
Journal
Volume
Issue
Pages
Publisher
Description
A NEW ALGORITHM FOR VOICE ACTIVITY DETECTION BASED ON WAVELET PACKETS
m.eshaghi,....
9/21/2008
Conference
2nd IEEE International conference on Electrical Engineering (IEEE 2008),
Journal
Volume
Issue
Pages
Publisher
Description
A New Algorithm for Voice Activity Detection Based on Wavelet Packets
m.eshaghi,....
10/19/2009
Conference
Journal
IJE JOURNAL
Volume
Issue
Pages
Publisher
Description
Voice Activity Detection Based on Using Wavelet Packet Transform and Teager Energy Operator
m.eshaghi,....
5/21/2010
Conference
Journal
DSP JOURNAL
Volume
Issue
Pages
Publisher
Description
A New Algorithm for Voice Activity Detection Based on Wavelet Packets
m.eshaghi,....
11/4/2011
Conference
Journal
speech communication JOURNAL
Volume
Issue
Pages
Publisher
Description